Personvernserklæring


Innledning
Denne personvernserklæringen forklarer hvordan Link Utvikling AS (“Link Utvikling” eller “vi” eller “oss”) samler inn, lagrer, bruker og opplyser om persondata fra våre brukere (“deg”) i forbindelse med applikasjonen Kulturjakten. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom nøye. Link Utvikling prosesserer dine persondata i henhold til datatilsynet sine lover og regulering (EU) 2016/679 (GDPR). For formålet til denne personvernserklæringen, burde “persondata, “behandlingsansvarlig” og “data prosesserer” tolkes i samsvar til definisjonene i GDPR.

Informasjon om behandlingsansvarlig
Link Utvikling AS er behandlingsansvarlig for prosessering av persondata i henhold til denne personvernerklæringen. Dette betyr at vi er ansvarlige for å sikre din persondata, sikre at din persondata blir behandlet etter lovverket og beskytte dine rettigheter. Du kan kontakte Link Utvikling med følgende informasjon: Link Utvikling AS v/Bergen WorksVestre Skostredet 2, 5017 Bergenemail: mail@linkutvikling.no


Persondata vi samler inn og hvordan vi behandler den
3.1 Introduksjon
Typen persondata vi samler inn avhenger av hvordan du bruker applikasjonen og hvilke data du ønsker å dele. Under finner du informasjon om hvilke type persondata vi samler inn, samt formålet og det juridiske grunnlaget for prosessering av din persondata.

3.2 Persondata samlet inn ved registrering
For å opprette en Kulturjakten konto er det nødvendig å registrere seg med en e-postadresse og et passord. I registreringsprosessen blir du også bedt om å oppgi et brukernavn, kjønn, aldersgruppe, samt blir du bedt om å velge en kommune og oppgi om du bor i denne kommunen eller ikke. Du trenger ikke bruke ditt personlige navn som brukernavn. Vi innhenter denne informasjonen for å autentisere og identifisere brukere, noe som er nødvendig for utførelsen av kontakten vi har med deg i henhold til GDPR Art. 6 (1) (b).

3.3 Krasj-data
Vi samler inn krasj-data for å oppdage feil i applikasjonen. Prosesseringen av data er nødvendig for å forbedre og utvikle funksjonaliteten til våre tjenester og for utførelsen av kontrakten vi har med deg i henhold til GDPR art. 6 (1) (b).

3.4 Automatisk generert data om ditt bruk
Vi prosesserer automatisk generert data om hvordan du og andre bruker våre tjenester. Vi samler inn denne dataen for å tilby og forbedre og utvikle funksjonaliteten til applikasjonen. Slik data brukes også for å gi kommunene en oversikt over hvordan kulturen i sin kommune tas i bruk. Prosessering av slik data er nødvendig for utførelsen av kontrakten vi har med deg i henhold til GDPR art. 6 (1) (b).

Automatisk generert data inkluderer følgende persondata:

Lokasjonsdata
Lokasjonsdata er nødvendig for å sjekke om du er nært nok til en kulturskatt eller kulturvandring for å sjekke inn.

Besøkte kulturskatter
Vi lagrer en liste av kulturskattene du har besøkt i inntil 48 timer.

Besøkte kulturvandringer
Vi lagrer en liste av kulturvandringene du har besøkt i inntil 48 timer.

Områder du har sett på
Denne dataen lagres i inntil 1 år.

Liste av brukere du er venner med

Totalt antall poeng


Hvordan mottar vi personvernopplysninger?
Vi mottar personvernopplysninger gjennom bruk og bruker-registrering i vår applikasjon. Videre mottar vi personvernopplysninger gjennom enkelt korrespondanse, slik som e-post, telefonsamtaler etc.


Hva er formålet med innhenting av personvernopplysninger?
Appens funksjonalitet
Statistisk oversikt over bruk for oss og kommunene
Å overholde lovpålagte krav til kundekontroll, lagring og eventuell utlevering.


Forholdet til andre virksomheter
Under kan du se hvilke tredjeparts-aktører som mottar persondata.

Scalingo
Scalingo er serverplattformen vi bruker, det vil si at vi samler ikke inn noe data for deres formål, men all brukerdata lagres her. Scalingo er et franskeid selskap med servere i Frankrike, dermed er all data vi samler inn lagret der. Denne dataen forlater aldri EØS.
For mer informasjon, se Scalingo sin personvernserklæring
https://scalingo.com/privacy-policy

Google Maps
Google maps samler inn IP-adresse, oppretter et pseudonym per bruker og samler inn metadata for enheten. For mer informasjon, se “Google Maps Platform Terms of Service”
https://cloud.google.com/maps-platform/terms?_ga=2.205973459.1764870979.1663582898-179093225.1663323476

Firebase
Firebase brukes for å sende ut push-varslinger til brukere. Firebase vil dermed motta brukernavnet til personen som har sendt forespørselen.
For mer informasjon, se “Firebase Data Processing and Security terms”
https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms

Både Firebase og Google Maps er underlagt Google.

Forutenom tredjeparts-aktørene nevnt ovenfor, deler vi ikke data med noen andre med mindre dette er lovpålagt.


Behandlingsgrunnlag
Behandlingen av opplysninger om klienten er regulert i GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b (avtale med privatklienten). Behandling av personvernopplysninger for markedsføringsformål ved bruk av elektronisk kommunikasjon, slik som vår applikasjon, som er regulert av GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav a (samtykke). Dersom en ikke ønsker å samtykke til Link Utviklings lagring av personopplysninger, kan dette innsnevre eller hindre vår adgang til å tilby deg våre tjenester.

Dine rettigheter og oppbevaring, sletting og retting
Dersom du har konkrete spørsmål om vår behandling av personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss direkte gjennom opplysningene i punkt 10.

Alle brukere har rett til å etterspørre opplysninger Link Utvikling har om dem, og få innsyn i egne opplysninger, jfr. GDPR artikkel 15. Du har rett til å be om at uriktige opplysninger blir rettet eller supplert, samt at samtlige opplysninger om seg selv blir slettet, jfr. GDPR artikkel 16 og 17. Du har videre rett til å trekke sitt samtykke, jfr. GDPR artikkel 7 nr. 3.Kreve at personvernsopplysningene vi behandler om deg utleveres på en strukturert, allment brukt og maskinlesbart format som gjør at du kan ta med deg opplysningene til en annen virksomhet (dataportabilitet), jfr. GDPR artikkel 20. Eventuelle krav besvares uten ugrunnet opphold gjennom våre kontaktkanaler, se punkt 9.Dersom du har konkrete spørsmål om vår behandling av personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss direkte gjennom opplysningene i punkt 10.Hvis du er uenig i måten Link Utvikling behandler personvernopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet, jfr. GDPR artikkel 13 nr. 2 bokstav d. Vi håper imidlertid at du vil sende en henvendelse til oss først.

Hvor lenge vi lagrer personvernopplysningene
Vi lagrer personvernsopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som angitt i denne personvernerklæringen (se punkt 3). Vi vil slette personvernsopplysningene hvis vi ikke lenger har behov for dem. Dersom du ønsker at vi skal slette opplysninger om deg på et på et tidligere tidspunkt, se til erklæringens punkt 7 og kontakt oss gjennom våre kanaler etter punkt 2.

Endringer i denne personvernerklæring
Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen. Personvernerklæringen ble sist oppdatert 19.09.2022.