Terms of Use


Definisjoner
Med “vi” og “oss” henvises det her i denne teksten til Link Utvikling AS, heretter kun “Link Utvikling”. Med “du”, “deg” og “bruker” henvises det til deg som forbruker av denne applikasjonen og Link Utviklings tjenester.

Om Kulturjakten
Kulturjakten er en gratis tjeneste som lar deg utforske kulturminnesmerker i ditt nærområde. Tjenesten har høy grad av gamification som lar deg samle opp poeng som du kan bruke for å konkurrere mot andre, og mynter som du kan bruke på kulturtilbud i et utvalg av kommuner. Når du besøker et kulturminnesmerke får du opp informasjon om området, og må deretter svare på et spørsmål. Dersom du svarer riktig på spørsmålet mottar du en mynt. Mynter kan veksles inn mot premier i applikasjonen.

Opprettelse av bruker
For å benytte seg av denne applikasjonen er det nødvendig å opprette og benytte seg av en bruker. Applikasjonen bruker et poengbasert system som knytter seg til den enkelte bruker, samt en poengbasert rangeringstabell med oversikt over enkelte fremtredende brukere. For å opprette en bruker trenger vi din e-post og et passord som kan tilknyttes brukeren. Du kan ikke benytte deg av andres brukere. Du kan heller ikke opprette flere enn én bruker til egen bruk.All informasjon som innhentes i forbindelse med brukeropprettelsen vil lagres og behandles i samsvar med vår personvernerklæring. Du kan ikke benytte deg av våre tjenester og opprette en bruker dersom du har blitt utestengt etter og i samsvar med denne brukervilkåravtalen.

Endring av brukervilkår
Vi forbeholder oss muligheten til å endre enkelte brukervilkår etter behov. Forhåndsvarsel på ikke mindre enn 30 dager. Endringene vil ikke være av en omfattende størrelse, med mindre dette blir eksplisitt opplyst om på forhånd. Vilkårene skal være rimelige og nødvendige, og skal endringen skal være tilstrekkelig begrunnet. Dersom du ikke er fornøyd med disse endringene, eller ønsker å fragå avtalen, er det mulig å ta kontakt med oss for å gjensidig oppheve avtaleforholdet. Dersom du fortsatt benytter deg av våre tjenester etter forhåndsvarsel og ikrafttredelse av de endrede vilkårene, anses dette som en stilltiende aksept av avtalen.

Utestengelse
Følgende bruk/brudd kan medføre at du utestenges fra appen: Brudd på gjeldende lovgivningBrudd på brukervilkårene til Kulturjakten Bruk av appens tilbud som strider med en alminnelig forståelse av appens bruk, f.eks. Bruk som fører til urettmessig og uforventede tilegnelse av goder.Bruk som kan oppfattes som sjikanerende, støtende eller plagsomt for andre brukere.Bruk som utnytter appens og dens tilgrensende tjenesters svakheter på en utilsiktet og/eller uredelig måte. Utestengelse kan også skje uavhengig av disse. Dersom du mener at en utestengelse er feil/urettmessig ber vi deg om å vennligst ta kontakt med oss gjennom våre kontaktkanaler i punkt 11.

Oppsigelse
Avtalen løper så lenge vi tilbyr appen. Link Utvikling kan velge å avslutte appen og dens tjenester med en måneds varsel.

Eierrettigheter
Link Utvikling AS har eksklusive eierrettigheter til våre tjenester herunder Kulturjakten. Dette omfatter blant annet teknologi, funksjonaliteter, kode, design, tekst m.m. som finnes på våre nettsider og applikasjoner. Våre samarbeidspartnere har ikke eierrettigheter til våre tjenester, men en begrenset bruksrett. Brukere er autorisert til å samhandle med innholdet i våre tjenester, men har ingen eierrettigheter. Retten til å benytte våre tjenester er ikke eksklusiv, og kan trekkes tilbake (se punkt 6 og 7). Det er ikke tillatt for brukere å endre, kopiere, overføre, laste ned eller distribuere hele eller deler av våre tjenester til andre under noen omstendigheter. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt til brukere eller andre i disse brukervilkårene.

Ansvarsforhold
Appen tilbys “som den er”. Vi kan ikke garantere for at funksjonene i appen er uavbrutt eller feilfri. Kulturjakten gir heller ingen garantier for at informasjonen i appen er korrekt eller fullstendig. Det gis ikke garanti for at appen er fri for virus eller andre skadelige elementer. Vi er ikke ansvarlig for skade, kostnad eller tap knyttet til bruk av appen. Link fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap, konsekvens- eller følgeskader som er forbundet med bruk av appen. Vi forholder oss til ufravikelig lovgivning. Du er selv ansvarlig for eget eller andres tillatte bruk av din bruker.

Aksept av avtalen
Ved å trykke “aksepter” aksepterer du denne avtalens med alle dens forbehold, vilkår, og utredninger. Du bekrefter også at du har lest disse brukervilkårene, og at du har forstått innholdet. Ved spørsmål vennligst henvend deg til oss via våre kontaktkanaler, se punkt. 11.Du bekrefter også at du har lest, forstått og akseptert vår personvernerklæring. Angående fremtidige endringer av personvernerklæringen, vennligst se denne.

Kontakt oss
Dersom du har spørsmål om Kulturjakten, kan du kontakte Link Utvikling på:

Mail: mail@linkutvikling.no

Telefon: +47 47 61 94 23

Postadresse: Link Utvikling v/Bergen WorksVestre Skostredet 2,5017 Bergen